T I D S R O M
  - - - - - - - - - - - - - -  intranet
up one level

 
tid_s_rom note from kim, 28.06.99 re:
line integral convolution

vedlagt følger noen 1K JPEG-bilder fra en test jeg har gjort i kveld basert på det vi snakket om på vårt møte.
utgangspunktet er en 3D-matrise på 16x16x16 celler. I MAX legges en 16x16 pixler stor tekstur på hvert av de 16 lagene som hver er en unit høy.

det er en alpha/transparens kanal på hver tekstur som er basert på en gråtone-versjon av den samme teksturen.
teksturene er forøvrig løftet ut fra NASA's Hubbles foto av "A Butterfly-Shaped "Papillon" Nebula" - se: 
http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1999/23/index.html

Det gjenstår å animere teksturere eller alfa-kanalene, men det er en rimelig tidkrevende prosess tror jeg. Foreløbig så er ideen min å animere alfa-kanalen i Adobe AfterEffects eller evn. bruke andre former for prosessering/animering av alfa-kanalen ved hjelp av de verktøy som finnes internt i MAX. jeg bør klare å få til en Line Integral Convolusion animasjon av alfa-kanalen på ett eller annet vis.
hva tror du?
 

ridge and valley lines paper